Ambulatorie pakalpojumi

Ja pacientam nepieciešama ambulatorā medicīniskā palīdzība vai konsultācija, viņš:

  • iepazīstas ar ārstu pieņemšanas laiku, kas norādīts uz informācijas dēļa un izvēlas vajadzīgo speciālistu;
  • izmanto elektronisko rindu regulatoru, izvēloties nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu;
  • dodas pie reģistratūras lodziņa, tikai tad, kad virs tā parādās pacienta kārtas numurs;
  • reģistratūrā uzrāda visus nepieciešamos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, no pacienta maksājumiem atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas apliecinošus dokumentus, apdrošinātām personām – apdrošināšanas kompānijas polisi);
  • pacients tiek uzņemts rindā konsultāciju saņemšanai vai izmeklējumu veikšanai;
  • veic maksājumus slimnīcas kasē;
  • apmeklē ārstu speciālistu, procedūru vai diagnostikas kabinetu.
Plānveida ambulatorās konsultācijas tiek sniegtas rindas kārtībā. Ja rinda tiek veidota pēc iepriekšēja pieraksta principa, pacientam jāierodas vismaz 10 minūtes pirms norādītā laika.
Ja pacientam ir iepriekšējais pieraksts un viņš nevar ierasties uz nozīmēto ārsta konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, pacienta pienākums ir savlaicīgi paziņot par to reģistratūras darbiniekiem pa tālruni  636 24665 (Ventspils slimnīcā),  632 59997 (Talsu filiālē).