Mājas aprūpe

Medicīniskā aprūpe mājās, ir bezmaksas pakalpojums, kuru piedāvājam izmantot ne tikai Ventspilniekiem, bet arī Ugāles un Piltenes iedzīvotājiem.

Ģimenes ārsts vai speciālists, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, lemj par aprūpes nepieciešamību un tās prognozējamo ilgumu.

Pacients veselības aprūpes pakalpojumus mājās var saņemt, ja viņam ir nepieciešama pastāvīga ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.

Saskaņā ar veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem medicīnisko aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

  • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē; 
  • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

 Medicīniskā aprūpe mājās, ietver sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus: 

  •  visa veida injekcijas
  • pēcoperācijas brūču aprūpe
  • izgulējumu kopšana
  • trofisko čūlu kopšana
  • i/v infūzijas
  • stomas aprūpe 
  • urīna katetra maiņa

Papildus ārsts var nozīmēt arī citus veselības aprūpes pakalpojumus - izmeklējumus un izmeklējuma rezultātā iegūto materiālu nogādāšanu laboratorijā; vitālo rādītāju kontroli; pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi; klizmas veikšanu.

Medicīniskā rehabilitācija mājās insulta pacientiem

Lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju mājās, insulta pacientiem (diagnozes I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešams nosūtījums no rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns. Turklāt, lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā.

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var izsniegt nosūtījumu pie rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš izvērtē medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas un, kā jau tika minēts, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu un sastādīt rehabilitācijas plānu.

Svarīgi! No 2012.gada 1.jūlija tiek apmaksātas arī rehabilitologa mājas vizītes.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

 

Precīzāku informāciju sniegs koordinatore: Oksana Kraule 

Tālrunis: 29386836