Maksa ambulatoriem pacientiem

    • Pacientiem ar ārsta nosūtījumu, kam ir līgums ar Nacionālo Veselības dienestu (pacients, izņemot bērnus, grūtnieces, maznodrošinātās un trūcīgās personas, pats maksā tikai par vēnas punkciju un seruma iegūšanu);
    • Apdrošinātiem – saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmām, ar ārsta norīkojumu un apdrošināšanas polisi.

Izmeklējumiem, kurus nozīmējis pasūtītājs, bet Laboratorijā neveic, tiek nodrošināta izpilde citās akreditētās medicīnas laboratorijās, pamatojoties uz savstarpējiem līgumiem, par ko informē pasūtītāju.