Ko saņem donors

  • Donors saņem vieglas brokastis un naudas kompensāciju par izdevumiem asins apjoma atjaunošanai – 4,27 EUR
  • Donors var izmantot likumā noteiktās brīvdienas saskaņā ar Darba likuma 74. pantā noteikto atlīdzību, ja nodod asinis, iepriekš par to paziņojot darba devējam. Pēc katras asins nodošanas darba devējs piešķir atpūtas dienu, izmaksājot noteikto atlīdzību vai, pēc donora pieprasījuma, šo dienu pievieno ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam
  • Morālu gandarījumu, slimnieku un mediķu pateicību.