phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

Traumpunktsphone632 23350

 

Dzemdību nodaļa phone636 24404
(Ventspilī)

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

ERAF 2017-2022 projekts

ERAF

 

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība

Nr. 9.3.2.0/17/I/007 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir attīstīt SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, kas pilnībā vai daļēji saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šādās prioritārajās veselības aprūpes jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes jomā.

Projekta aktivitātes:

Būvdarbi Ventspils slimnīcas nodaļu pārbūvei un atjaunošanai un nodaļu aprīkošana
Projekta ietvaros plānota Ventspils slimnīcas Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūve, Rehabilitācijas nodaļa paplašināšana un pārbūve, Operāciju bloka pārbūve un modernizācija, Dzemdību, Kardioloģijas, Neiroloģijas, Iekšķīgo slimību, Paliatīvās aprūpes nodaļu atjaunošana, kā arī šo nodaļu aprīkošana.

Medicīnas tehnoloģiju iegāde Ventspils slimnīcai un Talsos filiālei
Projekta ietvaros plānota arī diagnostisko izmeklējumu veikšanai un operāciju nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu nomaiņa un jaunu iekārtu iegāde Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē. Plānots iegādāties dažādas jaunākās paaudzes medicīnas iekārtas, tai skaitā ultrasonogrāfus, rentgenus, datortomogrāfus, magnētiskās rezonanses iekārtu, endoskopijas iekārtas u.c. iekārtas (kopā 28 vienības), kas nodrošinās kvalitatīvākus un modernākus izmeklējumus un paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.

Publicitāte
05.10.2017. Apstiprināts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstības projekts
10.10.2017. ZKRS kolēģi atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Igaunijā
13.11.2017. Ventspils slimnīca paraksta līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu
14.11.2017. Parakstīts līgums par ERAF finansējumu ZKRS attīstībai
27.11.2017. Parakstīs līgumu par magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi ZKRS
30.11.2017. Apstiprina SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Rehabilitācijas nodaļas telpu programmu
04.12.2017. Parakstīts līgums par magnētiskās rezonanses iekārtas piegādi

 

Projekta izmaksas: 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Kopā, EUR
(1) (2) (3)
1. Projekta finanšu līdzekļi:                             10 211 164,00
1.1. t.sk. attiecināmās izmaksas 9 838 034,00
1.2. t.sk. neattiecināmās izmaksas 373 130,00
2. Projekta finansējuma avoti: 10 211 164,00
2.1. ERAF līdzekļi (85% no attiecināmām izmaksām) 8 362 328,90
2.2. Valsts budžeta līdzekļi (9% no attiecināmām izmaksām) 885 423,06
2.3. SIA «ZKRS» finansējums projekta izmaksām: 963 412,04
2.3.1. t.sk. attiecināmām izmaksām (6 % no attiecin.izmaksām) 590 282,04
2.3.2. t.sk. neattiecināmām izmaksām 373 130,00

 

Projekta īstenošanas termiņi:
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2022.gada 31.decembrim