INCA Projekts

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca īsteno Eiropas Komisijas Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programmas projektu „Integrētās Sociālā Aprūpes ieviešana” (INCA) Nr. 621006. Projekta INCA mērķis ir uzsākt integrēto sociālās un sanitārās aprūpes e-pakalpojumu (visu individuālās aprūpes ķēdes piedāvāto iespēju - veselības aprūpes, sociālās aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un pašaprūpes - integrācija pacientiem ar dažāda veida veselības stāvokli un dzīves apstākļiem) saziņas aprūpes tīklu ieviešanu. Šie tīkli tiks veidoti kā lietotājiem draudzīgi, piesaistoši, viegli pieejami un pacientiem īpaši pielāgoti, un kas tiek uzturēti „mākonī” un ir izvietoti starp Eiropā esošajiem publisko, privāto un nevalstisko sektoru pārstāvjiem.  

INCA mērķis ir padarīt pacientu aprūpi rezultatīvāku - radīt pieeju savstarpēji labāk integrētiem sociālās un sanitārās aprūpes e-pakalpojumiem ārpus slimnīcām (veselības aprūpes, sociālās aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un pašaprūpes integrācija pacientiem ar dažāda veida veselības stāvokli un dzīves apstākļiem); samazināt stacionāros ārstēto cilvēku skaitu; nodrošināt efektīvu profesionāļu veikumu viņu darbības teritorijās.

Lai sasniegtu augstus rezultātus par zemākām izmaksām un vienlaikus nodrošinātu arī saprotamu kvantitatīvo rādītāju iegūšanu, INCA īstenošanai tiks izmantota mākoņdatošana. Ar INCA palīdzību, lai īstenotu efektīvāku finanšu izlietojumu attiecīgajā sfērā,  ir paredzēts novērst šobrīd vispārpieņemto praksi, kad e-veselības pakalpojumu piekļuves nodrošināšanai tiek izmantoti atsevišķi publiskie un privātie punkti.

INCA pakalpojums var tikt raksturots kā cilvēkiem nepieciešamās aprūpes nodrošināšana ar mērķi uzlabot veselības pakalpojumus, izmantojot labāku koordinēšanas sistēmu starp dažādiem sociālās un sanitārās aprūpes līmeņiem un izmantojot dažādus pakalpojumu sniedzējus katrā no šiem līmeņiem.

INCA vēlas sevi pierādīt kā veiksmīgu ieguldījumu tajā, lai pirmo reizi tiktu ieviestas integrētās aprūpes programmas, apmācību sniegšana un aktīva attālinātā pacientu uzraudzība projekta dalībvalstu reģionos vai to saistītajās valstīs.

Publicitāte:
     09.02.2015. Seniorus aicina pieteikties dalībai projektā 

     06.05.2015. Konferencē "eHealth week” prezentēs INCA projektu

     11.06.2015. Seniorus ar paaugstinātu asinsspiedienu aicina notestēt attālinātu veselības novērošanas sistēmu

     28.07.2015. Aicina pieteikties seniorus dalībai projektā 

     13.08.2015. Prezentēs Ventspils pašvaldības plānus Integrētās aprūpes sistēmas ieviešanā 

     02.10.2015. INCA svin Starptautisko senioru dienu kopā ar Ventspils senioriem. 

     24.10.2015. Projekts INCA tiek prezentēts starptautiskā konferencē "ICT 2015" 

     18.12.2015. Turpinās INCA projekta realizēšana 

     18.01.2016. Izveidots informatīvs INCA video

     27.04.2016. Prezentē projekta INCA aktivitātes

     15.05.2016. INCA otrā darba grupas tikšanās Zagrebā, Horvātijā

     25.05.2016. Notiks projekta INCA informatīvais seminārs

     20.06.2016. Projekts INCA tuvojas noslēgumam

Sīkāka informācija par projektu: http://www.in3ca.eu/