phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Otrā kārta

 Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem – it īpaši Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novada iedzīvotājiem - veicot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kā reģionālās daudzprofilu slimnīcas infrastruktūras optimizāciju, sakārtošanu un veicot atbilstošus energoefektivitātes pasākumus, piemērojot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, kā rezultāta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

 Projekta aktivitātes:

 Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ir 7 795 797 EUR, kas ietver ES projekta attiecināmās izmaksas 7 245 040 EUR apmērā, tai skaitā 6 101 048 EUR (84,21%) no ERAF, 419 488 EUR (5,79%) no valsts, 724 504 EUR (10%) no SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (t.sk. Talsu novada un Rojas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 677 371 EUR), kā arī neattiecināmās izmaksas 550 756 EUR apmērā.

 Projekta termiņi:

 No 2012.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 28.februārim.