Pirmā kārta

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca īsteno vērienīgu ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana”, kas paredz rekonstruēt vairākas nodaļas, iegādāties medicīniskās tehnoloģijas un uzsākt Talsu filiāles jaunās stacionāra ēkas būvniecību.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot SIA „Ziemeļkurzemes reģionāla slimnīca" veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem. Veicot SIA „Ziemeļkurzemes reģionāla slimnīca", kā reģionālās daudzprofilu slimnīcas infrastruktūras optimizāciju un sakārtošanu un atbilstošus energoefektivitātes pasākumus, piemērojot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tiks paaugstināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un efektivitāte.

Projekta aktivitātes:

  1. Bērnu nodaļas rekonstrukcija
  2. Ginekoloģijas, acu, ausu, kakla un deguna slimību nodaļu rekonstrukcija un sterilizācijas nodaļas izveide
  3. Patoloģiskās anatomijas nodaļas renovācija
  4. Intensīvās terapijas nodaļas rekonstrukcija
  5. Diagnostikas nodaļas izmeklējumu telpu renovācija
  6. Medicīnisko tehnoloģiju piegāde un montāža
  7. Talsu filiāles ēkas būvniecības 1.kārta

 Projekta izmaksas:

ES projekta attiecināmās izmaksas plānotas 3 037 737 latu (4 322 310 EUR) apmērā, tai skaitā no ERAF (85%) 2 582 077 lati (3 673 964 EUR), no valsts (13,21%) 401 285 lati (570 977 EUR) un no Ventspils pilsētas pašvaldības un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (1,79%) 43 382 lati (61 728 EUR).

Projekta termiņi:

Projekts uzsākts 2009.gada 14.maijā un tika pabeigts 2012.gada 13.novembrī.