Ergoterapeita konsultācijas un individuālās nodarbības

Ergoterapeita konsultācijas un individuālās nodarbības

Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbē (piemēram, pašam paēst, apģērbties, veikt mājas darbus). Ergoterapeits var apmācīt tehnikas, kā atvieglot ikdienas aktivitāšu veikšanu , izglītot par dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas iespējām, izglītot par ergonomikas pamatprincipiem ,apmācīt vingrinājumu kompleksu roku kustību un spēka atjaunošanai u.c.