SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” noslēgtie telpu nomas līgumi

 Nr.

Sākuma datums

Līguma Nr.

 Nomnieks

Beigu datums 

Papildus informācija

1. 01.03.2019. ZRS/2019/036 SIA “FLEBOMEDIKA” 29.02.2024. Kabineta noma 1 reizi mēnesī SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē 47,1 m²
 2.   01.08.2019.  ZRS/2019/227  SIA "Dziedniecība"  31.06.2024. Kabineta Nr. 105 un koplietošanas telpu noma SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē , kopējā platība 31,32 
 3.   29.11.2019.  ZRS/2019/317  SIA "Vikma"  28.11.2024.  Telpu noma ar kopējo platību 107.6 m² SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī, Inženieru ielā 60
 4.           
 5.           
 6.           
 7.           
 8.           
 9.           
 10.           

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” izsoles

Nr. Izsoles rīkotājs Izsoles izsludināšanas datums Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Pirmreizēja
/
atkārtota

Rezultāts

(procesā/
pārtraukts/ noslēgts)
Papildus
informācija (links)
1. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019. gada 20. marts līdz 2019. gada 2. aprīļa plkst.12.00  Pirmreizēja  Atzīta par nenotikušu https://ej.uz/yfdd 
2. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 9. jūlijs  līdz 2019. gada 24. jūlija plkst.12.00  Atkārtota Noslēgta  https://ej.uz/6fbz
3. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 26. septembris  līdz 2019. gada 9. oktobra plkst.12:00  Atkārtota Atzīta par nenotikušu  https://ej.uz/7iaj 
4. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 28. novembris  līdz 2019. gada 17. decembrim   Atkārtota Noslēgta  https://ej.uz/q3xy 
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

 Nr.

Nomnieks

 Nomnieka reģistrācijas numurs

Vienpusējā paziņojuma nosūtīšanas datums 

Papildus informācija

 1.         
 2.         
 3.         
 4.         
 5.