SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” izsoles

Nr.

Izsoles rīkotājs

Izsoles izsludināšanas datums

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Pirmreizēja
/
atkārtota

Rezultāts

(procesā/
pārtraukts/ noslēgts)

Papildus
informācija 
(links)

1.

SIA„Ziemeļkurzemes

reģionālā”

2019. gada 20. marts

līdz 2019. gada 2. aprīļa    plkst.12.00

Pirmreizēja

Atzīta par

nenotikušu

https://ej.uz/yfdd 

2.

SIA„Ziemeļkurzemes

reģionālā slimnīca”

2019. gada 9. jūlijs

līdz 2019. gada 24. jūlija plkst.12.00

Atkārtota Noslēgta https://ej.uz/6fbz
3.

SIA„Ziemeļkurzemes

reģionālā slimnīca”

 2019. gada 26. septembris

līdz 2019. gada 9. oktobra plkst.12:00

Atkārtota

Atzīta par 

nenotikušu

https://ej.uz/7iaj 
4.

SIA„Ziemeļkurzemes

reģionālā slimnīca”

 2019. gada 28. novembris

līdz 2019. gada 17. decembrim

Atkārtota Noslēgta https://ej.uz/q3xy 
5.

SIA „Ziemeļkurzemes

reģionālā slimnīca”

 2020. gada 4. augusts

līdz 2020. gada 24. augustam

Pirmreizēja

https://bit.ly/33w7xPk

6. 

SIA „Ziemeļkurzemes

reģionālā slimnīca”

  2020. gada 10. augusts

līdz 2020. gada 26.augusta

plkst.12:00

 Pirmreizēja  https://bit.ly/3ad9vFL