SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” izsoles

Nr. Izsoles rīkotājs Izsoles izsludināšanas datums Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Pirmreizēja
/
atkārtota

Rezultāts

(procesā/
pārtraukts/ noslēgts)
Papildus
informācija (links)
1. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2019. gada 20. marts līdz 2019. gada 2. aprīļa plkst.12.00  Pirmreizēja  Atzīta par nenotikušu https://ej.uz/yfdd 
2. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 9. jūlijs  līdz 2019. gada 24. jūlija plkst.12.00  Atkārtota Noslēgta  https://ej.uz/6fbz
3. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 26. septembris  līdz 2019. gada 9. oktobra plkst.12:00  Atkārtota Atzīta par nenotikušu  https://ej.uz/7iaj 
4. SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  2019. gada 28. novembris  līdz 2019. gada 17. decembrim   Atkārtota Noslēgta  https://ej.uz/q3xy 
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.