Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

 Nr.

Nomnieks

 Nomnieka reģistrācijas numurs

Vienpusējā paziņojuma nosūtīšanas datums 

Papildus informācija

 1.         
 2.         
 3.         
 4.         
 5.