phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

 

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Uzņemšanas nodaļa (SMPP)                                       phone632 23350

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Jaunas vīzijas Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā

slimnica

28.augustā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā tika sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, kuras laikā tika apstiprināts jaunais valdes sastāvs Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir publiski privāta kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas pieder Ventspils pilsētas, Talsu novada, Dundagas novada, Rojas novada un Mērsraga novada pašvaldībai.

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ar 1.septembri valdes priekšsēdētāja amatā ir ievēlēts valdes loceklis Juris Lācis, savukārt valdes locekļa - galvenā ārsta amatu ieņems nefroloģe, Ventspils slimnīcas Hemodialīzes nodaļas vadītāja Linda Mičule, bet valdes locekļa amatu ieņems ķirurgs Dainis Gīlis. Nemainīgi valdes locekļa amatu turpinās ieņemt Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāne.

Ar jaunās valdes ievēlēšanu, ir iezīmēti jauni izaicinoši mērķi turpmākai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas attīstībai, lai Ventspilī un filiālē Talsos izveidotu konkurētspējīgu, modernu reģionālo centru kvalitatīvai ārstniecībai un veselības aprūpei atbilstoši sabiedrības vajadzībām gan Ziemeļkurzemē, gan atsevišķos profilos arī visas Latvijas mērogā. Pacients ir slimnīcas galvenā vērtība un tāpēc darbība tiks fokusēta uz sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, drošību un saskarsmes kultūru. Tāpat uzmanība tiks virzīta uz efektīvu pieejamo resursu izmantošanu ārstniecības un aprūpes procesos, kā arī slimnīcas pārvaldē, jo kvalitatīva pakalpojuma pieejamības pamatā ir efektīva saimniekošana uzņēmumā.

Par iezīmētajiem attīstības plāniem vairāk stāsta Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas ievēlētais valdes priekšsēdētājs Juris Lācis: ”Daudzkārt esam uzsvēruši, ka pakalpojuma pieejamība un rindu garums ir atkarīgs no Valsts izdotajiem rīkojumiem un finansējuma sadales. Slimnīca ar pašvaldības atbalstu strādā pie finansējuma palielināšanas un ir sasniegti vērā ņemami rezultāti. Salīdzinot aizvadītā un šī gada piešķirtā valsts finansējuma apjoma izmaiņas, informēju, ka līdz 2017.gada 31.jūlijam papildus piešķirtā finansējuma apmērs ir pieaudzis par 19% jeb par 390 000 eiro. Tomēr lai nostiprinātu mūsu pozīcijas starp citām Latvijas slimnīcām, bez finansējuma palielinājuma ir jāturpina attīstīt esošie slimnīcas profili atbalstot ārstu kvalifikācijas celšanu un jaunu ārstniecības metožu pielietošanu, kā arī piesaistot jaunus speciālistus. Kā prioritāri attīstāmie profili ir minami oftalmoloģija, uroloģija, traumatoloģija un otolaringoloģija. ERAF piesaistītā finansējuma ietvaros paredzēts izveidot arī rehabilitācijas bloku un attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā.” Atbilstoši Veselības ministrijas reformu plānam stacionārā aprūpe nākotnē tiks koncentrēta ne tikai lielajās Rīgas slimnīcās, bet tiks stiprinātas arī reģionālās 3. līmeņa slimnīcas, t.sk. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Tas nozīmē, ka efektīvāk tiks apsaimniekoti valstī pieejamie resursi un uzlabosies speciālistu pieejamība Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem. Piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā sekmīgi darbojas Kurzemes Acu centrs un Kurzemes Nieru Aizstājterapijas centrs. Šo centru pakalpojumus izmanto ne tikai mūsu reģiona iedzīvotāji, bet pacienti no citiem Latvijas reģioniem. „Tikai šādi saimniekojot, ir iespējams piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus, kā arī nodrošināt modernu tehnoloģiju iegādi un noslodzi.” min J.Lācis.

Paralēli attīstības plāniem nodaļās, aktīvi tiek strādāts pie kvalificētu speciālistu piesaistes. Kā pozitīvu piemēru varam minēt veiksmīgi izveidoto sadarbību ar Rīgas Stradiņu Universitāti, kuras ietvaros ar šī gada 8.sepembri tiks uzsāktas māsu apmācības Ventspils slimnīcas telpās, tādejādi dodot iespēju slimnīcas darbiniekiem paaugstināt kvalifikāciju, kā arī piedāvājot Kurzemes iedzīvotājiem papildus iespēju apgūt vēlamo profesiju tuvāk dzīvesvietai. Kā viens no lielākajiem ieguvumiem ir iespēja pēc 3 gadiem studiju programmas beidzējiem saņemt darba piedāvājumu Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā.

Sadarbība ar RSU nebeidzas ar jauno studiju programmu, plānots sadarbību vērst plašāk arī pētniecības jomā, kas varētu sekmēt papildus speciālistu piesaisti, piemēram, oftalmoloģijā.

Ventspils pilsēta ir populārs tūrisma galamērķis ārzemju viesiem, tādēļ arī medicīnas nozarei ir iespējas popularizēt pakalpojumus, veicot tirgus izpēti perspektīvajām nozarēm. „Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izvēloties kādu specifisku specialitāti un attīstot to līdz izcilībai, ir iespējams nodrošināt regulāru pacientu plūsmu. Dotajā brīdī medicīnas tūrisma pirmsākumus varam vērot nefroloģijā, nodrošinot dialīzes pakalpojumus citu valstu iedzīvotājiem. Par attīstāmu virzienu varētu būt arī oftalmoloģija un ortopēdija nākotnē.” min Hemodialīzes nodaļas vadītāja Linda Mičule.

01.09.2017.