phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

 

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

      Biežāk uzdotie jautājumi par valsts veselības apdrošināšanas iemaksām!

 

Uzņemšanas nodaļa (SMPP)                                       phone632 23350

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca turpina celt veselības aprūpes kvalitāti

slimnica

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā darbu uzsākusi Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ekspertu grupa, lai izvērtētu un izstrādātu priekšlikumus perspektīvo ārstniecības jomu attīstībai un to kvalitātes uzlabošanai.

Projekta uzsākšana ir loģisks turpinājums pavasarī parakstītajam sadarbības līgumam starp Ventspils pilsētas domi un vadošo medicīnas izglītības iestādi Latvijā – RSU. Projekta galvenie mērķi ir celt veselības aprūpes kvalitāti, palielināt pacientu drošību, radīt labākus darba apstākļus mediķiem, paplašināt slimnīcas sniegto pakalpojumu klāstu un stiprināt slimnīcas nozīmi Latvijas veselības aprūpes sistēmā.

Slimnīca ir identificējusi septiņas perspektīvas ārstniecības jomas, kurām ir liels attīstības potenciāls – uroloģija, traumatoloģija/ortopēdija, rehabilitācija, oftalmoloģija (acu slimības), otolaringoloģija (ausu, kakla un deguna slimības), ginekoloģija un ķirurģija. Šajās jomās RSU ekspertu grupa arī veiks izvērtējumu balstoties uz pacientu plūsmām, vajadzībām un slimnīcā pieejamajiem resursiem.

Pieprasījums pēc rehabilitācijas pakalpojumiem arvien palielinās, tādēļ perspektīvas pakalpojumu attīstībai slimnīcā ir lielas un tās ir jāizmanto. Vadoties pēc resursu pieejamības un pieprasījuma, tuvāko gadu laikā tiks īstenots ERAF līdzfinansēts projekts, kā rezultātā tiks no jauna izbūvēts un atbilstoši aprīkots rehabilitācijas bloks, kā arī piesaistīti jauni speciālisti.

Turpretim uroloģijas nodaļas attīstībā jau šogad ir ielikti stabili pamati, piesaistot augsti kvalificētu urologu Inesi Celmiņu no stacionāra „Gaiļezers”, kas regulāri pieņem pacientus Ventspils slimnīcā. Tāpat ir parakstīts sadarbības līgums ar rezidentu, kurš pēc urologa sertifikāta iegūšanas strādās Ventspils slimnīcā.

Šobrīd nepieciešamās jaudas trūkst otolaringoloģijā, pacientus aprūpē viens sertificēts ausu, kakla un deguna slimību ārsts. Tomēr ir noslēgti līgumi ar vairākiem šīs specialitātes rezidentiem, kas ir apņēmušies nākt strādāt uz Ventspils slimnīcu. Viena no rezidentēm sertifikātu iegūs un uzsāks darbu Ventspilī jau 2018.gada rudenī, bet otra 2019.gada rudenī.

Lai izstrādātu priekšlikumus augstākminēto jomu attīstībai, eksperti izvērtēs esošos pakalpojumus un klīniskos procesus, pacientu skaitu, gaidīšanas laiku rindās, ārstēšanas ilgumu, medicīniskā aprīkojuma nodrošinājumu un citus aspektus. Tāpat ekspertu grupa izvērtēs personāla pieejamību, kompetenci un kvalifikāciju. Vērtēšanas procesā sniegs rekomendācijas par, veselības aprūpes uzlabošanai, nepieciešamo papildus medicīnisko aprīkojumu, lai attīstītu perspektīvās ārstniecības jomas.

Pie vērienīgā darba ķērusies nopietna komanda – tie ir savās jomās vadoši eksperti un speciālisti. Projekta grupā ir RSU attīstības prorektors Toms Baumanis, RSU Medicīnas fakultātes dekāns Guntis Bahs, vadoša eksperte veselības ekonomikā, bijusī veselības ministra padomniece Daiga Behmane, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) attīstības direktors Igors Trofimovs, RSU Ortopēdijas katedras vadītājs, profesors Andris Jumtiņš, Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste, RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, profesore Dace Rezeberga, RAKUS Uroloģijas klīnikas vadītājs, RSU profesors Vilnis Lietuvietis, RSU Oftalmoloģijas katedras vadītāja, Latvijas Acu ārstu asociācijas prezidente, profesore Guna Laganovska, RSU Rehabilitācijas katedras lektore, Latvijā vadoša fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomas eksperte Lolita Cibule un citu jomu eksperti.

Savu darbu ekspertu komanda plāno paveikt līdz gada beigām.

06.11.2017.