phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca rīko kustamās mantas - kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas izsoli

slimnica

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” rīko kustamās mantas - kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas INTERA 1,5T S/N 18968 - rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2018.gada 9.februārī plkst.12.00 Inženieru ielā 60, Ventspilī, 4.stāvā Konferenču zālē. Mantas nosacītā cena - 990,00 EUR ar PVN. Izsoles nodrošinājums ir 99,00 EUR, kas jāiemaksā SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kontā Nr.LV46HABA0001402048260, AS „Swedbank”. Pirkuma samaksas kārtība - 100% samaksa pirms pirkuma līguma noslēgšanas.

Ar izsolāmo mantu var iepazīties iepriekš sazinoties pa tālruni 27868990.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai personīgi Inženieru ielā 60, 1.kab., Ventspilī darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00. Pieteikšanās izsolei darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 Inženieru iela 60, 4.stāvā, Ventspilī vai pa pastu līdz 2018.gada 9.februārim plkst.10.00.

26.01.2018.