phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

 

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

      Biežāk uzdotie jautājumi par valsts veselības apdrošināšanas iemaksām!

 

Uzņemšanas nodaļa (SMPP)                                       phone632 23350

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Latvijas Slimnīcu biedrības kopsapulce aizvadīta Talsu slimnīcā

slimnica

2. martā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē noritēja Latvijas Slimnīcu biedrības (turpmāk tekstā LSB) organizētā kopsapulce. Ievērojot demokrātijas principus, LSB gada atskaites pilnsapulce katru reizi notiek dažādās Latvijas slimnīcās, un šogad tās norisei tika izvēlēta Talsu slimnīca.

LSB pilnsapulcē tika diskutēts par aktualitātēm veselības aprūpē, ievēlēta LSB valde, revīzijas komisija, sniedza revīzijas ziņojumu par 2017.gada aktivitātēm. LSB biedri tika iepazīstināti ar Talsu slimnīcu, tās iespējām un Talsu – deviņu pakalnu pilsētas vēsturi.

LSB valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs sapulces biedriem atskaitījās par 2017.gadā paveikto, sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegtajiem mērķiem. Kā vienu no sasniegtajiem mērķiem aizvadītajā gādā izcēla būtiski izmainīto dienas stacionāru pakalpojumu apjomu 2018. gadam, slimnīcu kartējumu un dalījumu līmeņos.

Pēc kopsapulces tika apskatītas Talsu slimnīcas nodaļas, kā arī LSB biedri ar autobusu devās ekskursijā pa Talsu pilsētu, deviņu pakalnu maršrutā. Gides Ineses Rozes stāstā klausoties, apskatīja un iepazina dažādus objektus, viesojās Talsu radošajā sētā, kur iepazinās ar Talsu audējām, ādas izstrādājumu darinātājiem, kā arī paviesojās radošajā darbnīcā “Patrepe”.

Latvijas slimnīcu biedrība ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas slimnīcu vadītājus. Tās mērķis ir aizstāvēt slimnīcu intereses LR Veselības ministrijā, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā un citās institūcijās. Lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, LSB aktīvi piedalās veselības aprūpes politikas veidošanā, kā arī likumdošanas izstrādāšanā. Organizācija aktīvi sadarbojas ar Latvijas Ārstu biedrību (LĀB), Latvijas veselības aprūpes darba devēju asociāciju (VADDA) un citām sabiedriskajām organizācijām. Ik 4 gadus LSB pārvēl valdes sastāvu, ievērojot principu – vēlēt Valdi 11 cilvēku sastāvā, savukārt revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā; valdi veido tā, lai katrs Latvijas novads pārstāvēts vismaz ar vienu biedru (Novadi: Zemgales, Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Rīga). Balsošana ar Valdes locekļiem notiek, aizklāti balsojot atsevišķi par katru LSB Valdes locekļu kandidātu.

06.03.2018.