phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Sadarbībā ar RSU, ZKRS turpinās pilnveidot pakalpojumu pieejamību un infrastruktūru

slimnica

Paplašinot sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti, 25.maijā tika parakstīts nodomu protokols ar konkrētu pasākuma plānu turpmākās sadarbības attīstībā starp Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu un Rīgas Stradiņa universitāti.

Līdz šim izveidotās sadarbības ietvaros saņemts atbalsts topošo ārstu-rezidentu un sertificētu ārstu piesaistei, paveikts kvalitātes audita pirmais posms un kopīgi ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu jau tiek organizētas māsu apmācības.

Turpmākās sadarbības ietvaros plānots paplašināt māsu un māsu palīgu apmācību gan veidojot jaunas programmas, gan uzņemot jaunus audzēkņus un paplašinot grupu skaitu. Slimnīcā tiks radītas iespējas medicīnas studentu un rezidentu apmācībai un prakses nodrošināšanai. Kopīgi ar universitāti tiks investēts infrastruktūrā ar mērķi nodrošināt studentu un rezidentu apmācību, kā arī slimnīcas ārstu tālāku profesionālo apmācību un kvalifikācijas celšanu. Tāpat plānots attīstīt pētniecību jaunu ārstniecības metožu izstrādē un pielietošanā.

Veidojot ciešāku sadarbību ar universitāti, slimnīca veiksmīgāk spēs risināt visā Latvijā aktuālo darbaspēka problēmu, celt personāla kvalifikāciju un daudz efektīvāk izmantot slimnīcas infrastruktūru un iekārtas, tādējādi ceļot ārstniecības kvalitāti un slimnīcas konkurētspēju.

Sadarbības ietvaros tiek “ielikti stabili pamati” slimnīcas attīstībai, tādejādi nodrošinot nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu un izmeklējumu pieejamību un kvalitāti Kurzemes un citu novadu iedzīvotājiem.

 

Nodomu protokolu paraksta Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis

25.05.2018.