phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Arodārsta pieejamība Talsu filiāles slimnīcā

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle informē, ka slimnīcā ir iespējams veikt obligātās veselības pārbaudes (OVP) un iziet autovadītāja medicīnisko komisiju.

Pacientus pieņem un konsultē arodslimību ārsts Andis Grospiņš un arodslimību ārsta medicīnas māsa Svetlana Zikova. Dr. Grospiņš pacientus pieņem katru otrdienu no plkst. 10:00 – 12:00. Savukārt arodslimību ārsta medicīnas māsa S.Zikova pacientus pieņem pirmdienās no plkst. 10:00 – 13:00, otrdienās no plkst. 9:00 – 13:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 – 16:00. Pacientu pieņemšana notiek rindas kārtībā, bez iepriekšēja pieraksta.

Dodoties uz obligāto veselības pārbaudi (OVP), līdzi ir jāņem darba devēja iepriekš sagatavotā OVP karte (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus. Līdzi ieteicams ņemt visus ar veselības stāvokli saistītos izrakstus un slēdzienus, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem.

Informējam, ka Talsu filiāles slimnīcā par OVP veikšanu pieņemam vadošo apdrošināšanas kompāniju (Balta, Ergo, Seesam, BTA, Compensa, Gjensidige) apdrošināšanas polises, kā arī ir iespēja slēgt līgumus par OVP arī ar pēcapmaksu. Uzzināt vairāk par OVP ar pēcapmaksu var zvanot uz Talsu filiāles slimnīcas administrāciju pa tālruni 632 59997.

Autovadītāju medicīniskā komisija jāveic personām gan autovadītāja tiesību saņemšanai, gan autovadītāja tiesību pagarināšanai. Komisijas apmeklēšanai nepieciešamie dokumenti: pase vai ID karte; autovadītāju apliecība (ja tāda ir).

10.05.2019.