Teorētiskās evakuācijas mācības Talsu filiāles slimnīcā

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka piektdien, 17.maijā, no plkst. 11.00 līdz 14.30, Talsu filiāles slimnīcā norisināsies slimnīcas darbiniekiem paredzētas teorētiskās mācībās.

To tēma būs “Ārstniecības procesa nepārtrauktības nodrošināšana slimnīcā elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā” un galda mācības „Slimnīcas OVG lēmumu pieņemšanas process un sadarbība ar citām institūcijām ”.

Mācības organizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienests un to mērķis ir pārbaudīt SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāle spējas nodrošināt ārstniecības procesa nepārtrauktību slimnīcā esošajiem pacientiem daļēja vai pilnīga elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā, tai skaitā organizējot pacientu medicīnisko evakuāciju uz citām ārstniecības iestādēm, kā arī pārbaudīt slimnīcas spējas organizēt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu saskaņā ar Slimnīcas Katastrofu medicīnas plānu.

Tajās piedalīsies arī uzaicinātie pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes. Noteikti jāatzīmē, ka šīs mācības nekādi neietekmēs slimnīcas pacientus vai pilsētas iedzīvotājus, tās ir paredzētas slimnīcas darbinieku, profesionalitātes un zināšanu pilnveidošanai.

15.05.2019.