Talsu slimnīcā pieejamas arodārsta konsultācijas

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle informē, ka slimnīcā ir iespējams veikt obligātās veselības pārbaudes (OVP) un iziet autovadītāja medicīnisko komisiju.

Pacientus pieņem un konsultē arodslimību ārsts Andis Grospiņš katru otrdienu no plkst. 10:00, ar iepriekšēju pierakstu slimnīcas reģistratūrā

Dodoties uz obligāto veselības pārbaudi (OVP), līdzi ir jāņem darba devēja iepriekš sagatavotā OVP karte (divos eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus. Līdzi ieteicams ņemt visus ar veselības stāvokli saistītos izrakstus un slēdzienus, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem.

Informējam, ka Talsu filiāles slimnīcā par OVP veikšanu pieņemam vadošo apdrošināšanas kompāniju (Balta, Ergo, Seesam, BTA, Compensa, Gjensidige) apdrošināšanas polises, kā arī ir iespēja slēgt līgumus par OVP arī ar pēcapmaksu. Uzzināt vairāk par OVP ar pēcapmaksu var zvanot uz Talsu filiāles slimnīcas administrāciju pa tālruni 632 59997.

Autovadītāju medicīniskā komisija jāveic personām gan autovadītāja tiesību saņemšanai, gan autovadītāja tiesību pagarināšanai. Komisijas apmeklēšanai nepieciešamie dokumenti: pase vai ID karte; autovadītāju apliecība (ja tāda ir).

25.05.2020.