phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

 

Laboratorijas
darba laiki   phone632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Smagi slimie pacienti ārstēsies par simbolisku samaksu

Smagi slimie pacienti ārstēsies par simbolisku samaksu

Pateicoties Ventspils domes finansiālam atbalstam, pilsētas trūcīgajām un maznodrošinātajām personām ārstēšanās Ventspils slimnīcas paliatīvās aprūpes nodaļā būs par simbolisku samaksu – 10 vai 20 santīmi par gultas dienu. Paliatīvās aprūpes nodaļā palīdzība tiek sniegta ilgstoši slimojošiem pacientiem, kad radikāla terapija vairs nav iespējama, tai skaitā pacientiem ar neiroloģiskajām, onkoloģiskajām un citām saslimšanām (attēlā paliatīvās aprūpes nodaļas kapela).

Ministru Kabinets ir noteicis pacientu iemaksu paliatīviem pacientiem 5 lati par gultas dienu sākot ar otro dienu. Trūcīgajām personām valsts nodrošina atlaidi 2,5 latu apjomā. Savukārt Ventspils pašvaldība papildus segs 2,4 latus, kā rezultātā trūcīgajiem būs jāmaksā tikai 10 santīmus dienā. Savukārt maznodrošinātajām personām pašvaldība kompensēs 4,8 latus, un šiem pacientiem būs jāmaksā 20 santīmus dienā sākot ar otro dienu. 

Ventspils slimnīcā pirms trīs gadiem izveidotā paliatīvās aprūpes nodaļa ir vienīgā Kurzemē. Laikā no 2007.gada 1.aprīļa paliatīvās aprūpes nodaļā medicīnisko aprūpi saņēmuši kopumā 708 pacienti ne tikai no Ventspils pilsētas un rajona, bet arī no citiem Kurzemes reģioniem - Liepājas, Talsiem un Kuldīgas. Palīdzību meklējuši arī  pacienti no Rīgas. 

2007.gada septembrī nodaļa izvietota mūsdienīgi rekonstruētās telpās - katrā palātā ir sanitārie mezgli un medicīniskā personāla izsaukšanas poga. Jaunajās telpās sadarbībā ar kristīgajām draudzēm ir izveidota kapela, kur garīgo mierinājumu var rast pacienti un viņu tuvinieki. Kapelāna dienestu vada kapelāne Daina Ete.

Pacientu ievietošanai nodaļā ir nepieciešams ģimenes ārsta vai onkologa nosūtījums atbilstoši VOAVA noteiktajām diagnozēm. Vietu iepriekš jāsaskaņo ar nodaļas vadītāju pa tālruni 636 20937.

2009.gada 9.aprīlī