Izveidots bērnu rehabilitācijas kabinets

Izveidots bērnu rehabilitācijas kabinets

Pie Ventspils slimnīcas bērnu nodaļas izveidots jauns bērnu rehabilitācijas kabinets, kur mazos pacientus pieņems ergoterapeits un profesionāls zīdaiņu, bērnu masieris. Ergotrapeits ir augsti kvalificēta ārstniecības persona, kas pielietojot mērķtiecīgus vingrinājumus vai spēli, cenšas novērst pēc saslimšanas radušās komplikācijas un veicina indivīda neatkarību ikdienā . Ergoterapeits rosina pacientu adaptēties jaunos apstākļos, veicina vienkāršas ikdienas dzīves aktivitātes, kas pēkšņi kļuvušas apgrūtinošas. Tas tiek panākts izmantojot un piemērojot vingrinājumus, metodes, palīglīdzekļus un, ja ir nepieciešams, pielāgojot pacienta mājas vidi. 

Ergoterapeita pakalpojumi ieteicami pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām, bērniem ar autismu, Dauna sindromu, artrītu, pēc roku traumām, bērniem ar diagnozi hiperaktivitāte. Katram pacientam problēmu risināšanā tiek piemērota individuāla pieeja.


Strādājot ar bērniem, ergoterapeits izmanto spēles elementus. Terapijas laikā, pielietojot sensoro (5 maņu) stimulāciju, sīkās motorikas (roku - pirkstu veiklības, koordinācijas) trenēšanu, uzmanības un koncentrēšanās spēju, ikdienas aktivitāšu praktisko iemaņu trenēšanu un arī Bobota teorijas elementus. Šī terapija pamatojas uz kustību un smadzeņu darbības savstarpējo saikni. Bobota terapija attīsta bērna kustību iespējas, veicina pozas stabilitāti, uzlabo ķermeņa izjūtu, sekmē pozas simetriju. 

Ergoterapeits veido sadarbību ar bērna vecākiem, sniedzot viņiem informāciju par terapijas norisi, rezultātiem un apmācot aprūpes tehnikas. 

Bērnu rehabilitācijas kabinetā tiek piedāvāti sekojoši Ergoterapeita pakalpojumi:

  •   konsultācijas
  •   individuālas nodarbības 30 min
  •   grupu nodarbības 30 min.

Kursa ilgums un intensitāte ir atkarīga no bērna slimības diagnozes. 

Bērnu rehabilitācijas kabinetā tiek piedāvāti sekojoši masāžas pakalpojumi: 

  • vispārējā masāža bērniem līdz 1 gada vecumam;
  • vispārējā masāža bērniem no1 līdz 3 gadu vecumam;
  • vispārējā masāža bērniem no 3  līdz 12gadu vecumam.

Bērnu nodaļas pacientiem šo speciālistu pakalpojumi būs bez maksas, pārējiem pacientiem - par maksu.

Ergoterapeita darba laiks katru darba dienu no 12.00- 16.00
Masāžas pieejamas katru darba dienu no 8.00-12.00, 

Lai pierakstītos pie ergoterapeita vai masāžu speciālista, aicinām vērsties slimnīcas Pacientu apkalpošanas centrā - reģistratūrā personīgi vai zvanīt pa tālruni 636 24665.

2010.gada 5.februārī