phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Maznodrošinātajiem samazina pacienta iemaksas

Ar šī gada 1. februāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.Pacientu iemaksa vairs nav jāmaksā tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 150 latus mēnesī, pacienta iemaksa samazināta par 50%.

Lai saņemtu atvieglojumus pacienta maksājumos, iedzīvotājam ir jāuzrāda Ventspils vai citas pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

 
Ventspils pašvaldības Sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām personām uz trijiem mēnešiem un darbnespējīgām personām uz sešiem mēnešiem.
 
2010.gada februārī