Maznodrošinātajiem samazina pacienta iemaksas

Ar šī gada 1. februāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kas paredz paplašināt iedzīvotāju loku, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksām.Pacientu iemaksa vairs nav jāmaksā tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 150 latus mēnesī, pacienta iemaksa samazināta par 50%.

Lai saņemtu atvieglojumus pacienta maksājumos, iedzīvotājam ir jāuzrāda Ventspils vai citas pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

 
Ventspils pašvaldības Sociālais dienests izsniedz izziņu darbspējīgām personām uz trijiem mēnešiem un darbnespējīgām personām uz sešiem mēnešiem.
 
2010.gada februārī