Ventspils slimnīca 2009.gadā turpināja pilnveidoties

Ventspils slimnīca 2009.gadā turpināja pilnveidoties

Ventspils slimnīca pagājušajā – 2009.gadā ir turpinājusi daudzpusīgi pilnveidoties turpinot nodaļu rekonstrukciju Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītā projekta ietvaros, ieviešot jaunus pakalpojumus un uzsākot jaunus sadarbības projektus. 

Pagājušajā gadā samazinājies pacientu un operāciju skaits. Tas saistīts ar to, ka valsts būtiski samazināja finansējumu veselības aprūpē, kā rezultātā otrajā pusgadā tika sniegta tikai neatliekamā palīdzība, bet plānveida palīdzību valsts vairs neapmaksāja. Tāpat palielinājās arī pacienta iemaksas. Pērn Ventspils slimnīcā stacionārā kopumā ārstējušies 8589 pacienti, kas ir par 1481 pacientu mazāk nekā 2008.gadā. Savukārt ambulatori ārstniecisko palīdzību saņēmuši 11 763 cilvēki, kas ir par 4476 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Samazinājies arī veikto operāciju skaits. Kopumā pērn slimnīcas ārsti veikuši 2959 operācijas, kas ir par 680 mazāk. 

Viens no nozīmīgākajiem pērnā gada notikumiem ir parakstītais līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Ventspils slimnīcas attīstība projektam, kas paredz divu miljonu latu investīciju piesaisti no ES un valsts, vairāku nodaļu rekonstrukcijai. Projekta ietvaros gada nogalē svinīgi atklāta rekonstruētā bērnu nodaļa, kā rezultātā mazie pacienti, viņu vecāki un medicīnas personāls ieguva jaunas un mūsdienīgi aprīkotas telpas. Vēl projekta ietvaros paredzēta ginekoloģijas, acu slimību, ausu, kakla un deguna slimību, sterilizācijas nodaļu rekonstrukcija, kā arī patoloģiskās anatomijas nodaļas ar morgu būvniecība. 

Ventspils un Liepājas daudzprofila reģionālo slimnīcu vadība septembrī parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz uzlabot kvalificētas medicīniskās palīdzības pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Ventspils un Talsu pašvaldības nolēmušas izveidot abu pilsētu slimnīcu apvienību, lai izveidotu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”. Apvienības izveides mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus ārstniecības pakalpojumus Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Tāpat Ventspils slimnīcas vadība pērn parakstīja nodomu protokolu par ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansētā projekta īstenošanu, kas paredz uzlabot medicīnas atkritumu apsaimniekošanu. Projektu 100% apmērā finansē Pasaules Vides fonds, un tas tiek ieviests astoņās stratēģiski izvēlētās valstīs, tostarp Latvijā pilotprojekta īstenošanai piesaistītas Ventspils un Rēzeknes slimnīcas. 

2009.gadā ieviesti arī jauni medicīnas pakalpojumi, tai skaitā slimnīca izveidojusi jaunu struktūrvienību, lai nodrošinātu pacientu veselības aprūpi mājās. Mājās aprūpe tiek nodrošināta smagi slimiem pacientiem, kuriem nepieciešama ārstniecisko manipulāciju vai medikamentu ievades kurss, kuru veikšanai nav vajadzības uzturēties slimnīcas nodaļā. 

Pagājušā gada februārī atklāts jauns procedūru kabinets, kurā pacientiem ir iespēja saņemt terapijas kursu injekciju veidā, ka arī vakcinēties pret dažādām infekciju slimībām. Bet slimnīcas laboratorija no 15.decembra pagarinājusi darba laiku un tagad pacientus pieņem jaunajā slimnīcas korpusā, kur ir plašākas uzgaidāmās telpas. 

Ambulatoros pacientus sācis pieņemt slimnīcas ginekoloģijas un dzemdību bloka vadītājs, sertificēts ginekologs un dzemdību speciālists Eduards Ošiņš. Ventspils slimnīcā ambulatori pacientus pieņem arī okulists, kardiologs, pulmonologs, internists, urologs, nefrologs, neirologs, ORL, infektologs un traumatologs- ortopēds.

Ņemot vērā ambulatoro pakalpojumu paplašināšanu, Ventspils slimnīcas reģistratūrā ieviesti vairāki jauninājumi, kas būtiski uzlabo pacientu apkalpošanas kvalitāti un ātrumu. Tai skaitā ieviests mūsdienīgs elektroniskais rindu organizators, kas ļauj izvairīties no drūzmēšanās pie reģistratūras lodziņiem. Ir ieviests vienots tālruņa numurs un veikti citi uzlabojumi. 

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, esošajā ekonomiskajā situācijā valstī, Ventspils slimnīca vasaras beigās pazemināja cenas vairākiem pakalpojumiem. Piemēram, diagnostisko izmeklējumu cenas samazinātas 10% līdz 45% apmērā. Cenas samazinātas arī vairāku nodaļu pakalpojumiem, tai skaitā dzemdību nodaļā maksas pakalpojumu cenas samazinātas par 15%-60%. Lētāki kļuva arī laboratorijas izmeklējumi, masāžas, fizikālās terapijas un citi pakalpojumi. 

Bet viens no sirsnīgākajiem gada notikumiem - 1.jūnijā pirmo reizi notika simbolisks Ventspils dzemdību nodaļas mazuļu “salidojums” par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Pasākumu apmeklēja kupls skaits jauno māmiņu ar saviem mazuļiem, kā arī bijušie un esošie dzemdību nodaļas darbinieki. Salidojuma laikā tika atklāta mūsu nodaļā dzimušo mazuļu fotogalerija, kurā ievietotas vairāk nekā 120 iesūtītās fotogrāfijas.

2010.gada 18.decembrī