phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997
Darba laiks 
(darba dienās)
08:00 - 16:30

     Speciālistu pieņemšanas laiki

 

Laboratorijas
darba laiki   phone6632 91856

Darba dienās:07:30 - 15:30

      

Uzņemšanas nodaļaphone632 23350

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Stājas spēkā līgums ar Pacientu Ombudu

Stājas spēkā līgums ar Pacientu Ombudu

Ar janvāri stājies spēkā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas parakstītais sadarbības līgums ar Pacientu Ombudu, kas ir veselības aprūpes kvalitāti veicinoša, neatkarīga organizācija. Sadarbība ar Pacientu Ombudu uzsākta, lai uzlabotu pacientu tiesību nodrošinājumu, informētību, kā arī pacientu un ārstniecības personāla savstarpējo saskarsmi.

Turpmāk, katru otrdienu no plkst. 10:00 līdz 15:00 Pacientu Ombuda pārstāvji būs sastopami Ventspils slimnīcas bibliotēkas telpās, lai atbildētu uz jautājumiem, dalītos ar jaunāko informāciju un ieteikumiem, kas saistīti ar veselības aprūpi. Plānotas arī citas aktivitātes, tai skaitā tikšanās un semināru rīkošana pacientiem un slimnīcas personālam. Lai pateiktos par sniegto atbalstu, Pacientu Ombuds sūtīs labo vārdu vēstules tiem slimnīcas darbiniekiem, kuriem pacienti būs izteikuši pateicību.

Tāpat slimnīca kopā ar Pacientu Ombudu organizēs pacientu aptauju, lai noskaidrotu pacientu viedokli par slimnīcas sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti un trūkumiem, lai nepieciešamības gadījumā tos uzlabotu vai pilnveidotu.

Slimnīcā ir izvietotas Pacientu Ombuda pastkastītes vairākās vietā -uzņemšanas nodaļā, reģistratūrā, dzemdību nodaļā un pie bērnu nodaļas. Savukārt Talsu filiālē pie reģistratūras. Pie pastkastītēm ir izvietoti informatīvie matariāli par pacientu tiesībām un pienākumiem, kā arī sūdzību un pateicību veidlapas. Lai konstruktīvi risinātu savstarpējās komunikācijas problēmas un jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpes kvalitāti, Pacientu Ombuds sagaida pacientu tiešu iesaistīšanos, kas veicinātu atgriezeniskās saites veidošanos jau konkrētam pacientam vai viņa tuviniekiem.

Pacientu Ombuds sadarbojas ar slimnīcām, konsultējot gan pacientus, gan ārstniecības iestāžu darbiniekus par tiesībām un pienākumiem veselības aprūpes sistēmā un palīdzot risināt konkrētus savstarpējās komunikācijas jautājumus pacientu un mediķu vidū.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Egija Siliniece ir gandarīta, ka iepriekšminēto jautājumu risināšana nonāks profesionāļu rokās, jo slimnīcai ir būtiski, lai pacienti būtu zinoši un viņu attiecības ar ārstniecības personālu būtu pozitīvas un izpratnes pilnas.

„Pacientu Ombuds Latvijā ir unikāls projekts - efektīvs instruments pacientu tiesību un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu veicināšanai," stāsta Pacientu Ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce un norāda, ka „daudzās valstīs līdzīgu organizāciju esamība tiek uzskatīta par vienu no laba veselības aprūpes servisa parametriem."

Pacientu Ombuda galvenie mērķi ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, meklēt jaunus un draudzīgus risinājumus, palīdzot gan pacientiem, gan arī medicīnas personālam, lai veidotos savstarpēja uzticība, efektīva komunikācija, kā arī lai pacienti atgūtu veselību, bet mediķi savā darbā justos novērtēti.

Lai risinātu iepriekšminētās problēmas, Pacientu Ombuds aicina gan pacientus, gan ārstniecības personas aktīvi iesaistīties plānotajās informācijas aktivitātēs un dalīties ar savām problēmām, jautājumiem un ieteikumiem.

Pacientu Ombuds sadarbojas arī ar Rīgas Austrumu slimnīcu, P.Stradiņa slimnīcu, Bērnu slimnīcu, Vidzemes slimnīcu, Rīgas 2.slimnīcu un Liepājas slimnīcu.

2011.gada janvārī