Piešķir papildu naudu pacientu ārstēšanai

Piešķir papildu naudu pacientu ārstēšanai

Pateicoties valsts piešķirtajam papildu finansējumam, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca saviem dežūrārstiem varēs paaugstināt atalgojumu.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir parakstījusi finansējuma līguma grozījumus ar Nacionālo veselības dienestu par papildu finansējuma piešķiršanu terapeitiskā profila pacientu ārstēšanai. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja Egija Siliniece atgādina, ka gada sākumā visām slimnīcām tika piedāvāti līgumi, paredzot viena terapeitiskā pacienta ārstēšanai tarifa samazinājumu no 244 uz 115 latiem. Slimnīcas atteicās parakstīt šos līgumus, jo par tādu naudu ir neiespējami kvalitatīvi izārstēt pacientu. Pēc Ventspils un Liepājas pašvaldību iniciatīvas uz Ventspili tika uzaicināta veselības ministre Ingrīda Circene, kurai izskaidrota situācija un parādīti ārstēšanas patiesie izdevumi. Ministre, izprotot problēmu, vērsās Ministru kabinetā par papildu finansējuma piešķiršanu. Rezultātā piešķirti papildu 10 miljoni latu un tarifs no 115 latiem palielināts uz 185 latiem.

«Lai arī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tarifs joprojām ir mazāks,  mēs esam ļoti priecīgi par panākto vienošanos,» uzsver Siliniece. Viņa ir gandarīta, ka papildu finansējums devis iespēju no aprīļa palielināt medicīniskā personāla atalgojumu inflācijas pieauguma robežās - par 4%, un šobrīd ir iesniegti budžeta grozījumi pilsētas domē, lai atsevišķām ārstniecības personām, proti, dežūrārstiem, papildus palielinātu atalgojumu arī no augusta. Tieši dežūrārstiem atalgojumu plānots palielināt, jo reģionālai slimnīcai neatliekamās palīdzības sniegšanai visu diennakti ir jānodrošina septiņu specialitāšu ārsti. Atsevišķās specialitātēs vērojams ārstu deficīts, tāpēc ir jāpiedāvā konkurētspējīgs atalgojums, lai varētu piesaistīt jaunus speciālistus un esošie ārsti sevi fiziski neizsmeltu.

Siliniece piebilst, ka papildu finansējums nav domāts tikai atalgojuma palielināšanai, jo valsts, maksājot par vienu pacientu 185 latus, ir strikti nodefinējusi, kādas izdevumu pozīcijas tiek segtas. Tie ir izdevumi par medikamentiem, medicīnas instrumentiem, vizuālās diagnostikas pakalpojumiem, ēdināšanu, slimnīcas uzturēšanu (siltums, elektrība un ūdens u.c.), kā arī ārstniecības personāla apmaksai.

Reģionālās slimnīcas iestājas, lai par viena pacienta ārstēšanu tiktu veikta samaksa atbilstoši faktiskajām izmaksām. Pēc Ventspils slimnīcas pērnā gada rādītājiem: viena terapeitiskā pacienta izmaksas ir vidēji 236 lati. Tātad 185 lati nenosedz šīs izmaksas. Slimnīca Veselības ministrijai ir iesniegusi savus aprēķinus un katra profila pacientu ārstēšanas izdevumus. «Veselības ministrija šobrīd strādā pie jauna finansēšanas modeļa ieviešanas, un mēs ļoti ceram, ka šis jautājums tiks atrisināts,» norāda Siliniece. Tomēr, lai situāciju atrisinātu ilgtermiņā, būtu jāpilda valdības deklarācijā minētais solījums veselības aprūpes budžetu palielināt no pašreizējiem 3,4% uz 4% no iekšzemes kopprodukta. Šobrīd Latvijā šis rādītājs ir zemākais Eiropā.

Lielāks finansējums veselības aprūpē nepieciešams, lai nepietiekamā valsts finansējuma dēļ neveidotos garās pacientu gaidīšanas rindas uz dažādiem pakalpojumiem, izmeklējumiem un pie ārstiem speciālistiem. Tāpat būtiski ir palielināt mediķu atalgojumu, lai tas tuvotos konkurētspējīgam Eiropas līmenim. «Līdz tam gan ir tāls ceļš ejams, taču mēs būtu priecīgi redzēt vīziju, ka ārstniecības personālam atalgojums pieaugtu gadu no gada. Tas mums ļautu saglabāt cilvēkresursus, lai tie neizbrauktu strādāt uz ārzemēm un neaizietu uz privātpraksēm,» uzsver Ventspils slimnīcas vadītāja.

2012.gada 25.jūlijā, Ventas Balss