Pateicas Paliatīvās aprūpes nodaļai

„Paldies dakterei Jaunkalnei un personālam par lielo uzmanību.”