Pateicība Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļas personālam

Mīļs paldies Dzemdību nodaļas personālam un īpašs paldies vecmātei Aijai Ziemelei!

/Šmālu un Blumfeldu ģimene /

03.04.2020.