Ziedojumi

 Datums

Ziedotāja (dāvinātāja) juridiskā forma

 Vērtība EUR

Ziedojuma (dāvinājuma) priekšmets un mērķis

16.01.2019. Juridiska persona   1064,00 Pacēlājs Birdie Compact man  Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai
23.01.2019. Juridiska persona  4790,60 

Medicīniskās iekārtas:

 • Digitālais asinsspiediena mērītājs ar ratiņu;
 • Op. izmekl. lampa;
 • Infūzijas sūknis;
 • Divi perfūzijas sūkņi.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
05.06.2019.   Juridiska persona   1330,46 Nauda Atbalsts Slimnīcas ķirurga dalībai ikgadējā Eiropas Oftalmoloģijas biedrības konferencē 
14.11.2019.  Privātpersona  189,00 Universāls ratiņ- krēsls Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai 
28.11.2019.  Juridiska persona  8320,00

Medicīniskās iekārtas:

 • Pirmās palīdzības soma R-AID Trolley Pro Spencer Italia S.r.l. ar ekipējumu; ;
 • Autolog Cell Saver aparatūra.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
26.05.2020.  Juridiska persona  100,00

Medicīniskās iekārtas:

 • Divi Penlon Sigma Delta Quik-Fil Selectatec Compatible iztvaikotāji;
 • Divi Penlon Sigma Delta Quik-Fil Drager Plug-in Compatible iztvaikotāji.
Atbalsts materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai, veselības aprūpes veicināšanai 
4.06.2020.    Juridiska persona  1632,23 NewIcon 30l baltas atkritumu tvertnes 25 gab. Atbalsts Talsu filiāles materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai 
 4.06.2020.   Juridiska persona  4275,75
 • Anestēziju galdi Nr.10 ar gultnīšu/sliedes atvilknēm - 2gab.
 • SK 145 ledusskapis - 1.gab.
 • Viesnīcu rati Green Hotel 905 - 1.gab.
 • Veļas maisi 120 l - 2gab.
Atbalsts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" materiāli tehniskās bāzes apstākļu uzlabošanai