Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valde

 juris lacis

 

 

 

       Juris Lācis

        Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs

Izglītība:

 • 1995. – 1997. Latvijas Universitāte, Maģistra grāds finanšu un kredīta specialitātē
 • 1991. – 1995. Latvijas Universitāte, Bakalaura grāds finanšu un kredīta specialitātē

 Darba pieredze:

 • 2017.gada septembris – līdz šim brīdim - Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs
 • 2016.gada septembris – 2017.gada septembris - Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis
 • 2016. gada jūnijs – 2016. gada septembris - Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi, Finanšu direktors
 • 2016. gada marts – 2016. gada jūnijs - SIA Transporent / Sixt Leasing, Biznesa kontrolieris Baltijas valstīs
 • 2014. – 2015. - Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Finanšu departamenta vadītājs
 • 2010. – 2013. - Rīgas Stradiņa universitāte, Administrācijas prorektors un valdes loceklis SIA RSU Stomatoloģijas institūts
 • 2007. – 2010. - LINSTOW CENTER MANAGEMENT, Finanšu direktors, valdes loceklis Linstow grupas uzņēmumos Latvijā
 • 2004. – 2007. - ALSTOM, Finanšu kontrolieris – ALSTOM Power Service 4 reģions - Ziemeļeiropa (Skandināvija, Islande un Baltijas valstis).
 • 2000. – 2004. - dažādi vadoši amati ALSTOM grupas uzņēmumos Latvijā un Lietuvā
 • 1995. – 1999. - LATVIJAS BANKA Vecākais speciālists, Monetārās politikas pārvalde

Starptautiskā pieredze:

 • 1998. gada jūlijs – 1998. gada novembris - Starptautiskais Valūtas fonds, Finanšu programmēšana, Vašingtona, ASV

Dalība citās organizācijās:

 • 2011. gada janvāris – 2014. gada marts - HUMANE (Heads of University Management & Administration network of Europe) – dalība organizācijas darbā un grupā, kura nodarbojas ar izmaksu analīzi un efektivitātes novērtēšanu.
 • 2007. gada augusts – 2010. gada jūnijs - ĀIPL (Ārvalstu Investoru Padome Latvijā) www.ficil.lv - nodokļu darba grupas biedrs un ĀIPL revidents no 2007 līdz 2010. gadam.

Dainis Gilis

 

 

Dr.Dainis Gīlis

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis, sertificēts ķirurgs, sertificēts ārsts flebologs (vēnu slimību ārsts)

 • 1985.gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūtu
 • Kvalifikācijas celšana: papildus apguvis zināšanas veselības aprūpes vadīšanā (ir sertifikāts)
 • regulāri piedalās gan Latvijas, gan starptautiskos fleboloģijas kongresos
 • Apgūstot jaunākās ķirurģijas metodes, kā arī piedaloties Ventspils slimnīcas attīstības stratēģijas izveidē pieredzi guvis sadraudzības slimnīcās Loreānā (Francija), Štrālzundē (Vācija), Vestervīkā (Zviedrija), kā arī Voterberijas slimnīcā (ASV)
 • Ventspils slimnīcā strādā no 1985.gada, darbu sāka ķirurģijas nodaļā
 • Ventspils slimnīcas valdes loceklis kopš 2007.gada
 • 12 gadus bijis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks veselības jautājumos
 • Kopš 1997.gada ir pilsētas domes deputāts
 • Latvijas Fleboloģijas biedrības valdes loceklis, Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedrs

Kristina Bidzane

 

 

Kristīna Bidzāne

Valdes loceklis, Talsu filiāles vadītāja

Izglītība:

 • Augstākā, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • 2017.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Vadītājs ārstniecības un aprūpes uzņēmumā;
 • 2016.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Ārstniecības personu atbildība
 • 2016.gadā Starptautiskā profesionālās pilnveides konference “Pacientu drošība klīniskajā praksē – realitāte un izaicinājumi 21.gadsimtā
 • 2012. - 2014.  - LRTDK Biznesa resursu centra rīkotie vadības prasmes pilnveidošanas kursi
 • 2012.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Eiropas veselības aprūpes iestāžu vadība 21.gadsimtā: izaicinājumi, iespējas, metodes
 • 2005. - 2006. - Latvijas Universitāte, ķīmijas fakultāte, vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija
 • 1990. - 1994. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultāte, ekonomistes kvalifikācija

Darba pieredze:

 • 2010.gada aprīlis – līdz šim brīdim - Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes locekle un Talsu filiāles vadītāja
 • 2009. - 2010. - AS „Talsu slimnīca” – valdes priekšsēdētāja
 • 2004. – 2009. - Talsu rajona PAS „Talsu slimnīca” – darba aizsardzības speciāliste
 • 2002. - 2015. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultātes Laidzes nodaļas nepilna laika studiju – lektore
 • 1997. – 2004. - Valsts darba inspekcija - galvenā valsts darba inspektore
 • 1994. – 1997. - Valsts zemes dienests – inspektore

Starptautiskā pieredze:

 • 2013.gadā darbs HOPE apmaiņas programmā Austrijā, iegūts sertifikāts programmā "Pacientu drošība praksē; Kā pārvaldīt riskus, pacientu drošību un kvalitāti Eiropas veselības aprūpē"

Dalība citās organizācijās:

 • 2007.-2012. - Dalība Talsu novada fondā