phoneKONTAKTINFORMĀCIJA TALSOSshadow

Reģistratūraphone632 59997

Speciālistu pieņemšanas laiki

USG kabinets

      
      Fizikālās terapijas pakalpojumi

Traumpunktsphone632 23350

 

Dzemdību nodaļa phone636 24404
(Ventspilī)

 

Uzticības tālrunisphone636 20945
  

Bez iepriekšēja saskaņojuma ar slimnīcas vadību SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus slimnīcas telpās un teritorijā  ir aizliegts. Slimnīcas ēkās un teritorijā Ventspilī un Talsos izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. 

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valde

 

Dainis Gilis

Dr.Dainis Gīlis

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenais ārsts, valdes loceklis, sertificēts ķirurgs, sertificēts ārsts flebologs (vēnu slimību ārsts)

 • 1985.gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūtu
 • Kvalifikācijas celšana: papildus apguvis zināšanas veselības aprūpes vadīšanā (ir sertifikāts)
 • regulāri piedalās gan Latvijas, gan starptautiskos fleboloģijas kongresos
 • Apgūstot jaunākās ķirurģijas metodes, kā arī piedaloties Ventspils slimnīcas attīstības stratēģijas izveidē pieredzi guvis sadraudzības slimnīcās Loreānā (Francija), Štrālzundē (Vācija), Vestervīkā (Zviedrija), kā arī Voterberijas slimnīcā (ASV)
 • Ventspils slimnīcā strādā no 1985.gada, darbu sāka ķirurģijas nodaļā
 • Ventspils slimnīcas valdes loceklis kopš 2007.gada
 • 12 gadus bijis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks veselības jautājumos
 • Kopš 1997.gada ir pilsētas domes deputāts
 • Latvijas Fleboloģijas biedrības valdes loceklis, Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedrs

olafs kengis

Olafs Ķeņģis

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenā ārsta vietnieks, valdes loceklis anesteziologs- reanimatologs

 • 1993.gadā pabeidzis Latvijas Medicīnas Akadēmiju ārsta pediatra specialitātē
 • No 1997.gada četrus gadus mācījies Latvijas Medicīnas akadēmijas/Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības skolā
 • Apmeklējis Latvijas Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centra kursus “Kvalitātes vadības pamati”
 • Regulāri apmeklē kvalifikāciju paaugstinošus kursus, seminārus un konferences
 • Pieredzi guvis vasaras skolā “Hospitals in the changing Europe” Horvātijā, mācījies instruktoru kursos katastrofu medicīnā Zviedrijā
 • Ventspils slimnīcā strādā kopš 2002.gada
 • Latvijas Veselības Aprūpes Vadības Speciālistu asociācijas prezidents, Latvijas Slimnīcu biedrības valdes loceklis

juris lacis

Juris Lācis

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis

  • 1995 – 1997 Latvijas Universitāte, Maģistra grāds finanšu un kredīta specialitātē
  • 1991 – 1995 Latvijas Universitāte, Bakalaura grāds finanšu un kredīta specialitātē

 

 • 1995 - 1999 LATVIJAS BANKA Vecākais speciālists, Monetārās politikas pārvalde
 • 2000 - 2004 SIA – dažādi vadoši amati ALSTOM grupas uzņēmumos Latvijā un Lietuvā
 • 2004 – 2007 ALSTOM, Finanšu kontrolieris – ALSTOM Power Service 4 reģions - Ziemeļeiropa (Skandināvija, Islande un Baltijas valstis).
 • 2007 – 2010 LINSTOW CENTER MANAGEMENT, Finanšu direktors, valdes loceklis Linstow grupas uzņēmumos Latvijā
 • 2010 – 2013 Rīgas Stradiņa universitāte, Administrācijas prorektors un valdes loceklis SIA RSU Stomatoloģijas institūts
 • 2014-2015 Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Finanšu departamenta vadītājs
 • 2016. gada marts – 2016. gada jūnijs SIA Transporent / Sixt Leasing, Biznesa kontrolieris Baltijas valstīs

Starptautiskā pieredze

 • 1998. gada jūlijs – 1998. gada novembris - Starptautiskais Valūtas fonds, Finanšu programmēšana, Vašingtona, ASV

Dalība citās organizācijās

 • 2011. gada janvāris – 2014. gada marts - HUMANE (Heads of University Management & Administration network of Europe) – dalība organizācijas darbā un grupā, kura nodarbojas ar izmaksu analīzi un efektivitātes novērtēšanu.
 • 2007. gada augusts – 2010. gada jūnijs - ĀIPL (Ārvalstu Investoru Padome Latvijā) www.ficil.lv - nodokļu darba grupas biedrs un ĀIPL revidents no 2007 līdz 2010. gadam.

Kristina Bidzane

Kristīna Bidzāne

Valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja

 • Augstākā, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • 2005.- 2006. Latvijas Universitāte, ķīmijas fakultāte, vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija
 • 1990.-1994. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultāte, ekonomistes kvalifikācija
 • Kvalifikācijas celšana: 2013.g. HOPE apmaiņas programmā Austrijā, iegūts sertifikāts programmā "Pacientu drošība praksē; Kā pārvaldīt riskus, pacientu drošību un kvalitāti Eiropas veselības aprūpē"
 • 2009.- 2010. AS „Talsu slimnīca” – valdes priekšsēdētāja
 • 2004. – 2009. Talsu rajona PAS „Talsu slimnīca” – darba aizsardzības speciāliste
 • 2002. - 2011. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes Laidzes nodaļas nepilna laika studiju – lektore, mācību priekšmetā cilvēka aizsardzība
 • 1997. – 2004. Valsts darba inspekcija - galvenā valsts darba inspektore
 • 1994. – 1997. Valsts zemes dienests – inspektore