Facebook pixel

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem (ar ģimenes ārsta norīkojumu)

Ventspils slimnīca
Elektrokardiogrāfiskie (EKG) izmeklējumi 2.00
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi 4.00
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi 4.00
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi 4.00
Ultrasonogrāfiskie (USG) izmeklējumi 4.00
Mammogrāfijas izmeklējumi 3.00
Endoskopiskie izmeklējumi 7.00
Rentgenoloģiskie (RTG) izmeklējumi bez kontrastvielas 3.00
Rentgenoloģiskie (RTG) izmeklējumi ar kontrastvielu 7.00
Datortomogrāfiskie (CT) izmeklējumi bez kontrastvielas 14.00
Datortomogrāfiskie (CT) izmeklējumi ar kontrastvielu 21.00
Magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi bez kontrastvielas 28.00
Magnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumi ar kontrastvielu 35.00

 No pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju grupas:

• bērni vecumā līdz 18 gadiem*;

• grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

• politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībniekii un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

• personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

• psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

• personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

• personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos (noteikumu Nr.555 3.pielikums);

• personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;

• personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

• personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;

• personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

• personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

• orgānu donori;

• personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

• personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;

• personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;

• trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu*;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

• patvēruma meklētāji*.

*Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

 

Pakalpojumu cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma!


Pakalpojums pieejams šādās nodaļās


phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram