Facebook pixel

Pārējie pakalpojumi

Ventspils slimnīca
Personas medicīniskā pārbaude narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanai, t.sk., bioloģiskā materiāla (asinis un/vai urīns) iegūšana, protokola sastādīšana, materiāla transportēšana uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru un ārsta slēdziens 40.00
Alkohola ekspertīze 85.00
Alkohola plosta vai akūtas alkohola intoksikācijas kupēšana (diennaktī) (par pirmo) 112.00
Alkohola plosta vai akūtas alkohola intoksikācijas kupēšana (diennaktī) (par katru nākamo) 74.00
Pasta izdevumi, nosūtot atbilžu izmeklējumus Latvijas teritorijā 1.90 (ar PVN)
Medicīnisko izziņu izsniegšana 8.50 (ar PVN)
Atkārtota medicīnisko izziņu izsniegšana vai zīmogs medicīniskajos dokumentos 7.30 (ar PVN)
Izraksts no slimības vēstures, izņemot gadījumus, kad ārstēšanās kurss tikko beigts, par katru stacionārā ārstēšanās gadījumu 7.30 (ar PVN)
Izraksts no slimības vēstures, izņemot gadījumus, kad ārstēšanās kurss tikko beigts, par slimības vēstures kopiju (katru vēsturi) 7.30
Dokumentu kopijas izgatavošana par 1 A4 formāta lapu 0.20 (ar PVN)
Izziņas izsniegšana aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā 193.60 (ar PVN)
Rtg attēla noformēšana mazās aploksnēs 0.20 (ar PVN)
Rtg attēla noformēšana vidējās aploksnēs 0.30 (ar PVN)
Rtg attēla noformēšana lielās aploksnēs 0.40 (ar PVN)
Konferenču zāles noma (stundā) 34.50 (ar PVN)
Iebraukšanas caurlaide vieglajām automašīnām (juridiskām personām) 9.10 (ar PVN)
Iebraukšanas caurlaide smagajām automašīnām (juridiskām personām) 18.20 (ar PVN)
Līguma izstrādāšana un sagatavošana sadarbības partneriem (par katru A4 formāta lapu) 7.30 (ar PVN)
Veļas mazgāšanas pakalpojumi (kg) 2.10
Dezkameras pakalpojuma izmantošana fiziskām un juridiskām personām par vienu ciklu 48.40 (ar PVN)
Pacienta (izņemot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” stacionētie pacienti) pārvešana otrdienās no Ventspils uz Rīgu vienā virzienā (ja slimnīcas transporta līdzeklī ir vieta) 18.20 (ar PVN)
Autotransporta pakalpojums par katru nobraukto kilometru (pēc pacienta pieprasījuma) 0.80 (ar PVN)
Pacientu transportēšana no Ventspils slimnīcas, izrakstoties no stacionāra, līdz dzīvesvietai Ventspils pilsētas robežās (darba dienās) 12.10 (ar PVN)
Mirušā ģērbšana pēc piederīgo izteiktas vēlmes (paliatīvās aprūpes, patoloģiskās anatomijas nodaļās) 33.90 (ar PVN)
Mirušā uzglabāšana par 24 h (par slimnīcā mirušā uzglabāšanu maksu pielieto pēc 72 h) 8.80 (ar PVN)
Mirušā ģērbšana patoloģiskās anatomijas nodaļas telpās, ko veic piederīgie (līdz 1 h) 5.50 (ar PVN)


Pakalpojums pieejams šādās nodaļās


phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram