Facebook pixel

Kristīna Bidzāne

Valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja

Izglītība:

 • Augstākā, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • 2017.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Vadītājs ārstniecības un aprūpes uzņēmumā;
 • 2016.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Ārstniecības personu atbildība
 • 2016.gadā Starptautiskā profesionālās pilnveides konference “Pacientu drošība klīniskajā praksē – realitāte un izaicinājumi 21.gadsimtā
 • 2012. - 2014.  - LRTDK Biznesa resursu centra rīkotie vadības prasmes pilnveidošanas kursi
 • 2012.gadā Profesionālās kvalifikācijas celšana RSU organizētajās apmācībās par tēmām: Eiropas veselības aprūpes iestāžu vadība 21.gadsimtā: izaicinājumi, iespējas, metodes
 • 2005. - 2006. - Latvijas Universitāte, ķīmijas fakultāte, vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija
 • 1990. - 1994. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas fakultāte, ekonomistes kvalifikācija

Darba pieredze:

 • 2010.gada aprīlis – līdz šim brīdim - Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes locekle un Talsu filiāles vadītāja
 • 2009. - 2010. - AS „Talsu slimnīca” – valdes priekšsēdētāja
 • 2004. – 2009. - Talsu rajona PAS „Talsu slimnīca” – darba aizsardzības speciāliste
 • 2002. - 2015. - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultātes Laidzes nodaļas nepilna laika studiju – lektore
 • 1997. – 2004. - Valsts darba inspekcija - galvenā valsts darba inspektore
 • 1994. – 1997. - Valsts zemes dienests – inspektore

Starptautiskā pieredze:

 • 2013.gadā darbs HOPE apmaiņas programmā Austrijā, iegūts sertifikāts programmā "Pacientu drošība praksē; Kā pārvaldīt riskus, pacientu drošību un kvalitāti Eiropas veselības aprūpē"

Dalība citās organizācijās:

 • 2007.-2012. - Dalība Talsu novada fondā
phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram