Facebook pixel

Trauksmes celšana

Trauksmes cēlējs 

 • ikviena fiziska persona,
 • kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības,
 • ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām,
 • ziņo par iespējamo pārkāpumu

Kas uzskatāms par pārkāpumu

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • korupcija
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana
 • sabiedrības veselības apdraudējums
 • darba drošības apdraudējums
 • cilvēktiesību pārkāpums
 • pārkāpumi publisko iepirkumu jomā

Trauksmes cēlēja ziņojums 

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms
 • uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES ZIŅOJUMS”
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

Trauksmes celšanai SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” aizpildāma pielikumā pievienotā veidlapa.

Trauksmes cēlējs Ziņojumu var iesniegt: 

 • nosūtot elektroniski to uz e-pasta adresi: tczrs@ventspils.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
 • nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu uz adresi: Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, ar atzīmi “Trauksmes ziņojums”.

Saistītā informācija

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Veidlapa

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram