Facebook pixel
07.06.2022.

Glābjot citus, svarīgi neaizmirst par sevi

Pirms pusgada SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (turpmāk – ZKRS) tika izveidots Psihoemocionālā atbalsta kabinets. Vairāki minētā kabineta mērķi apvienojas kodolīgā un mūsdienīgā uzdevumā – veicināt darbinieku labbūtību. Projektu koordinē Diāna Blāze, savukārt, tiešo darbu darbinieku konsultēšanā veic divas klīniskās un veselības psiholoģes: Sanda Šalma un Marina Sokola-Nazarenko. Labbūtības jēdziens aizgūts no angliskā wellbeing, un latviešu valodā tas tiek tulkots kā labbūtība, ietverot sevī emocionālos, fiziskos, sociālos un labklājības elementus. Labi būt mājās un labi būt darbā, labi būt vienam un sadarboties ir labi. Tomēr ārstniecības gaitā, komunikācijā komandās un ar pacientiem mēdz būt sarežģījumi, un dežūras noslēgumā var palikt neizreaģētas emocijas. Mūsu psiholoģes konsultē, kā veidot savu attieksmi pret dažādām dzīves situācijām, pieņemt un izprast savas emocijas, kā komunicēt ar negatīvi noskaņotu kolēģi, pacientu vai pacienta radiniekiem. Konsultācijas ietver arī atbalstu zaudējuma gadījumā un tās dod iespēju drošā un nevērtējošā vidē izrunāt domas un notikumus, lai spētu pārslēgties no darba uz mājām. Palīdzošas ir grupu nodarbības par efektīvu komunikāciju, kas ciklu veidā tiek organizētas atsevišķās nodaļās. Tiek gatavoti arī īsi praktiskie semināri par tēmām, kuras ZKRS darbinieki atzīmējuši kā aktuālākās, piemēram, kā ieviest labbūtību aizņemtajā ikdienā, kā atpazīt trauksmi un, kā rīkoties stresa situācijās.

Kolēģu savstarpējās saliedētības veicināšanai pavasarī notika Labbūtības maratona pārgājieni Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, kur ZKRS ir slimnīcas un ambulatorais centrs. Pastaigas un svaigs gaiss ir lielisks relaksācijas un kopā būšanas veids.

Ventspils pārgājiens bija viens no #Jūrtakas posmiem Staldzene-Liepene, kam pievienoto vērtību deva pa ceļam atrasto atkritumu vākšana, jautra atrasto apavu kombinēšana pārī, un fantazēšana par to, kā dažādi priekšmeti varēja nokļūt liedagā.

Kuldīgā kolēģus uzņēma ambulatorā centra administratore Eva Kapteine, kas iepazīstināja ar Kuldīgas ambulatoro centru, tā piedāvātajiem pakalpojumiem un atklāja kolēģiem neierastāku Kuldīgas pastaigu maršrutu.

Talsos pārgājiens sākās ar lielisko Dr.Brigitas Aišpures un galvenās medicīnas māsas Maijas Bitmanes stāstījumu par Talsu slimnīcas un ZKRS filiāles vēsturi. Dodoties ekskursijā pa Talsu deviņiem pakalniem, kolēģi bija patīkami pārsteigti par skaisto pilsētvidi, omulīgajām kafejnīcām un gar ezera laipu izvietotajiem mākslas darbiem.

Labbūtības projekta pārgājienos kopumā dažādos posmos piedalījušies 81 dalībnieks, un darbinieki atzinīgi vērtēja iespēju iepazīties ar kolēģiem filiālēs.

Šomēnes Latvijas ārstniecības iestādēs uzsāksies darbinieku psihiskās veselības izpētes un monitoringa aktivitāte, un arī ZKRS darbinieki tiek lūgti aizpildīt aptauju, izteikties par savu pašsajūtu, apmierinātību ar darba vidi, darbu un organizācijas kultūru. Veselības ministrijas pasūtījuma ietvaros monitoringa metožu ieviešanu un aptaujas rezultātu apkopošanu veic veselības centrs “Vivendi”, tādējādi nodrošinot atbilžu anonimitāti un neitrālu interpretāciju. Viedokļa sniegšana, aizpildot elektronisku aptauju, ir svarīgs avots psihoemocionālā stāvokļa noskaidrošanai ārstniecības iestādēs un turpmākām Veselības ministrijas iecerēm.

Psihoemocionālā atbalsta kabinets ZKRS izveidots Veselības ministrijas projekta “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija” ietvaros. Tas sastāv no vairākām aktivitātēm, tostarp divas tiek īstenotas arī ZKRS: slimnīcu darbinieku psihiskās veselības stāvokļa monitorēšana un palīdzības saņemšanas iespēju organizēšana, un otra - psihoemocionālā atbalsta kabineta izveidošana.

Saistītās personas
phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram