Facebook pixel
03.04.2023.

Izsole - datortomogrāfijas iekārta

 
Ventspils slimnīca

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināta sekojoša kustamā manta:

Mantas nosaukumsCena (EUR) bez PVNNodrošinājums (EUR) bez PVN
Datortomogrāfijas iekārta SIEMENS SOMATON Definition AS 20 ar dzesēšanas iekārtu DAIKIN 20kW EWAQ21BAWP (Chiller)28 000,002 800,00

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā  - Inženieru ielā 60, Ventspilī, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar medicīnas tehniķi Valdi Vatuļinu (tālrunis – + 371 26427116; e-pasts: tehnicva@inbox.lv).

Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz no 2023.gada 6.aprīļa līdz 2023.gada 21.aprīļa plkst.12.00, sūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, vai nosūtot Pieteikumu elektroniski uz elektronisko pasta adresi: info.slimnica@ventspils.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”.

Ja Pieteikums tiek sūtīts elektroniski, Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Izsole notiks 2023.gada 24.aprīlī plkst.14.00, attālināti, e-vidē ZOOM platformā.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. Nr.40003246194, norēķinu kontā Nr.LV46HABA0001402048260 (AS „Swedbank”; SWIFT kods HABALV22), norādot maksājuma mērķi: „ Datortomogrāfijas iekārtu SIEMENS SOMATON Definition AS 20 ar dzesēšanas iekārtu DAIKIN 20kW EWAQ21BAWP (Chiller) izsoles nodrošinājums”, līdz 2023. gada 20. aprīļa plkst. 23.59

Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pielikumā:

Kustamās mantas vērtējums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē (WORD formāts/ PDF formāts)

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram