Facebook pixel
17.11.2023.

Izsole - hemodialīzes iekārtas

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
 
Ventspils slimnīca

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināta sekojoša kustamā manta:

Nr.Hemodialīzes iekārtaCena EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)Nodrošinājuma nauda EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)
1.FRESENIUS 4008 S Classix1 600,00160,00
2.FRESENIUS 4008 S Online Plus900,0090,00
3.FRESENIUS 4008 S Onlain500,0050,00
4.FRESENIUS 4008 S600,0060,00
5.FRESENIUS 4008 S500,0050,00
6.FRESENIUS 4008 S Onlain Plus700,0070,00

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā  - Inženieru ielā 60, Ventspilī, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar medicīnas tehniķi Vladimiru Vatuļinu (tālrunis – + 371 26427116; e-pasts: vladimirs.vatulins@ventspils.lv).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” mājas lapā www.ziemelkurzemesslimnica.lv

Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz no 2023.gada 28.novembra līdz 2023.gada 11.decembra plkst.12.00, sūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, vai nosūtot Pieteikumu elektroniski uz elektronisko pasta adresi: info.slimnica@ventspils.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”.

Ja Pieteikums tiek sūtīts elektroniski, Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Izsole notiks 2023.gada 12.decembrī plkst.14.00, attālināti, e-vidē ZOOM platformā.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. Nr.40003246194, norēķinu kontā Nr.LV46HABA0001402048260 (AS „Swedbank”; SWIFT kods HABALV22), norādot maksājuma mērķi: Hemodializēs iekārtas (nosaukums un pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas numurs) izsoles nodrošinājums” līdz 2023.gada 10.decembra plkst. 23.59

Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pielikumā:

Kustamās mantas vērtējums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē (Word formāts / PDF formāts)

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram