Facebook pixel
09.05.2022.

Kustamās mantas atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu

 
Talsu filiāle

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – rentgena aparātu SIEMENS MULTIX PRO 07723849. Rentgena aparāta atsavināšanas nosacītā cena – 1 240,00 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Kustamās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Slimnīcas Talsu filiālē, Stendes ielā 1, Talsos, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar saimnieciski tehniskā dienesta vadītāju Gunu Bērziņu (tālrunis – + 371 25783445; e-pasts: guna.berzina@ventspils.lv).

Ar pārdošanas noteikumiem iespējams iepazīties SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” mājas lapā www.ziemelkurzemesslimnica.lv.

Kustamās mantas pircējam pieteikums jāiesniedz no 2022.gada 11.maija līdz 2022.gada 25.maija plkst.12.00, nosūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV3601, vai elektroniski uz e-pastu gunita.rozefelde@ventspils.lv .

Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pārdošanas par brīvu cenu noteikumi

Pieteikuma veidlapa dalībai izsolē

Kustamās mantas vērtējums

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram