Facebook pixel
06.04.2022.

Kustamās mantas izsole - kokmateriāli

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavinātas sekojošas kustamā manta:

Izsolāmā mantaCena (EUR) bez PVNNodrošinājums (EUR) bez PVN
Kokmateriāli (jaukta malka)1 180,00118,00

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā  - Kustes dambis 8/10, Ventspilī, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar saimnieciski tehniskā dienesta vadītāja vietnieku Ģirtu Grauzi (tālrunis – + 371 29323050; e-pasts: girts.grauze@ventspils.lv).

Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2022.gada 25.aprīļa plkst.12.00, sūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV3601, vai nosūtot Pieteikumu elektroniski Izsoles komisijas kontaktpersonai - elektroniskā pasta adrese: gunita.rozefelde@ventspils.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”.

Ja Pieteikums tiek sūtīts elektroniski, Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Izsole notiks 2022.gada 26.aprīlī plkst.14.00, ZOOM platformā.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. Nr.40003246194, norēķinu kontā Nr.LV46HABA0001402048260 (AS „Swedbank”; SWIFT kods HABALV22), norādot maksājuma mērķi: „Kokmateriālu izsoles nodrošinājums”, līdz 2022.gada 24.aprīļa plkst. 23.59

Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē (WORD formāts/PDF formāts)

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram