Facebook pixel
28.06.2022.

Kustamās mantas izsole - transportlīdzeklis Audi A4

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Kustamās mantas izsole (mājas lapā)

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003246194, juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspilī, paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavinātas sekojošas kustamā manta:

Transportlīdzekļa modelis, markaCena (EUR) ar PVNNodrošinājums (EUR) ar PVN
2008.gada AUDI A41 700,00170,00

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā  - Inženieru ielā 60, Ventspilī, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar saimnieciski tehniskā dienesta vadītāja Maija Ķeņģi (tālrunis – + 371 63620981; e-pasts: maija.kenge@ventspils.lv).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” mājas lapā www.ziemelkurzemesslimnica.lv

Izsoles dalībniekiem pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz no 2022.gada 6.jūlija līdz 2022.gada 19.jūlija plkst.12.00, sūtot pa pastu uz adresi Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601, vai nosūtot Pieteikumu elektroniski Izsoles komisijas kontaktpersonai - elektroniskā pasta adrese: gunita.rozefelde@ventspils.lv, ar norādi “Pieteikums dalībai kustamās mantas izsolē”.

Ja Pieteikums tiek sūtīts elektroniski, Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Izsole notiks 2022.gada 20.jūlijā plkst.14.00, ZOOM platformā.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. Nr.40003246194, norēķinu kontā Nr.LV46HABA0001402048260 (AS „Swedbank”; SWIFT kods HABALV22), norādot maksājuma mērķi: „Transportlīdzekļa izsoles nodrošinājums”, līdz 2022.gada 18.jūlija plkst. 23.59

Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pielikumā:

Kustamās mantas vērtējums

Izsoles noteikumi

Pieteikums dalībai izsolē (Word formāts/ PDF formāts)

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram