Facebook pixel
05.06.2024.

Ventspilī topošo ārstu palīgu sagatavošanai uzsāk sadarbību ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Attīstot reģionālo sadarbību un darba vidē balstītu studiju pieeju, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) aicina pieteikties īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju Ārsta palīgs, klīnisko praksi īstenojot Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī.

Plānots, ka topošajiem ārstu palīgiem studiju process tiks koncentrēts divas dienas nedēļā klātienē Rīgā, savukārt pārējās dienās būs iespēja studēt klātienē Ventspilī. Arī klīnisko praksi studenti varēs īstenot tuvāk dzīvesvietai – Ventspilī. Sadarbība uzsākta, lai tiem, kuri vēlas saistīt savu dzīvi ar  veselības aprūpi, bet kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespēju profesiju apgūt Rīgā, būtu iespēja to izdarīt tuvāk dzīvesvietai un tādējādi arī nodrošinot nepieciešamo speciālistu sagatavošanu reģionā.

Uzņemšana ārsta palīga specializācijā sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu plānota 2024. gada vasarā no 03.06. – 12.07. Lai pieteiktos valsts budžeta grupai, aizpildi sākotnējo pieteikuma anketu:

Pēc pieteikuma saņemšanas ar katru reflektantu tiks veikta individuāla saziņa.

Ko piedāvā programma “Ārstniecība”?

Profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi veikt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, kā arī konstatēt pacienta nāvi, noteikt pacientam diagnozi,  ārstēšanu, lietot un izrakstīt medikamentus, nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi  pacientiem, organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu, izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.

Ko apgūšu studijās?

1. Studiju gads: psiholoģija un socioloģija, bioloģija un ģenētika, anatomija, fizioloģija, higiēna, farmakoloģija, latīņu valoda un medicīnas terminoloģija, propedeitika, pirmā palīdzība, kardiogrāfija, prakse veselības aprūpes iestādēs.

2. Studiju gads: vispārējā patoloģija, klīniskā farmakoloģija, ķirurģija, infekcijas slimības, speciālā medicīna, iekšķīgās slimības, dzemdniecība un ginekoloģija, pediatrija, nervu slimības, ekonomikas un uzņēmējdarbības  pamati, pētniecība, profesionāli tehniskās iemaņas un prakse.

3. Studiju gads: psihiatrija un mentālā aprūpe, toksikoloģija, onkoloģija, katastrofu medicīna, intensīvā terapija, pedagoģija, lietvedība, uzņēmējdarbība, profesionāli tehniskās iemaņas, kvalifikācijas prakse, kvalifikācijas darbs.

Kādi dokumentus ir jāsieniedz, lai varu pieteikties studijām?

  1. pases vai ID kopija
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta) un sekmju izraksta kopija;
  3. centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (matemātikā, latviešu valodā un svešavalodā); (studentiem, kas ir skolu pabeiguši līdz 2004. gadam, sertifikāti var arī nebūt, un tad tos var neiesniegt, savukārt tie reflektanti, kuri vidusskolu ir absolvējuši 2023. un 2024. gadā un 2024. ir jāiesniedz izdruka no Latvija.lv, kurā norādīt iegūtie vērtējumi);
  4. ja kādā no Reflektanta iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē/identifikācijas kartē, Reflektantam jāiesniedz personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar:

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studiju nodaļas vadītāju Solvitu Belovu, solvita.belova@rcmc.lv; tālr. 67273154.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” galveno māsu Jūliju Piņkovu, julija.pinkova@ventspils.lv.

Saistītās personas
phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram