Facebook pixel
01.07.2022.

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolēni varēs apgūt medicīnas pamatus Ventspils slimnīcā

 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
 
Ventspils slimnīca

Piektdien, 1.jūlijā Svinīgi tika parakstīts Ventspils slimnīcas sadarbības līgums ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju par medicīnas pamatu apgūšanu skolēniem.

Skola un Slimnīca, sākot ar 2022.gada 1.septembri un līdz 2023.gada 31.maijam savstarpēji sadarbojoties organizēs medicīnas pamatu apgūšanu Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas vidusskolēniem, lai ārstniecības personu vadībā iepazītu mediķu profesiju un gūtu pirmo ieskatu medicīnas specialitātēs, lai rastu dziļāku izpratni par medicīnu un veselības aprūpes studijām.

Ventspils slimnīcas Mugurkaula ķirurģijas centra un Ginekoloģijas nodaļas virsmāsa Aida Ķire organizēs un koordinēs praktisko medicīnas pamatu apguvi vidusskolēniem, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt medicīnas virzienu. Skolēni varēs iepazīt oftalmologa, traumatologa, ķirurga u.c. speciālistu darbu klātienē, kā arī slimnīcas vadība un speciālisti dalīsies ar pieredzi lekcijās.

Katru mēnesi plānotas 8 stundu nodarbības pie slimnīcas speciālistiem.

Līgumu parakstīja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane, klātesot ģimnāzijas direktores vietniecei izglītības jomā Ilonai Jostiņai, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniecei izglītības jautājumos Janai Bakanauskai, slimnīcas valdes loceklim, Galvenajam ārstam Edijam Ilziņam, Ventspils valstspilsētas priekšsēdētāja 1. vietniekam sadarbības jautājumos Guntim Blumbergam, Ventspils slimnīcas Mugurkaula ķirurģijas un Ginekoloģijas nodaļas virsmāsai Aidai Ķirei, kā arī Ķirurģijas nodaļas vadītājam Ģirtam Štekerhofam.

Valdes priekšsēdētājs Juris Lācis pauda gandarījumu par savstarpējās sadarbības līgumu, izsakot pateicību Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, kā arī atzīmējot ka cilvēkresursu stiprināšana un jauno speciālistu piesaiste ir pamats tam, uz kā balstās viss slimnīcas darbs kopumā.

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane izteica jaunās apmācību programmas nozīmīgumu, minot kā piemēru vidusskolēnu izrādīto interesi – vairāk nekā 30 vidusskolēni izteikuši vēlmi iesaistīties šajā programmā, turklāt visi no viņiem – ar vēlmi pēc skolas absolvēšanas kļūt par ārstiem, daļa no kuriem vēlas uzsākt darba gaitas tieši Ventspils slimnīcā.

Slimnīcas valdes loceklis, Galvenais ārsts Edijs Ilziņš atzīmēja, ka nepieciešams jauniešus atbalstīt un palīdzēt ar nākotnes profesijas izvēli jau laikus -  pamatskolā, motivējot jauniešus ne tikai izglītības iestādē, bet apgūstot praktiskas un teorētiskas lietas par medicīnu un veselības aprūpi arī ģimenē.

Ventspils valstspilsētas priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs atzīmēja par būtisku ieguvumu praktiskās nodarbības Ventspils slimnīcā, pēc kurām nereti jaunieši izlemj par iespēju saistīt savu nākotni ar veselības aprūpi.

Ķiruģijas nodaļas vadītājs Ģirts Štekerhofs, kurš pirms 25 gadiem sadarbībā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju izstrādāja pirmās veselības aprūpes apmācības skolēniem, izrādīja pateicību par jaunās medicīnas pamatu apgūšanas programmas uzsākšanu, norādot, ka strauja attīstība tiek novērota tieši jaunu tehnoloģiju, tostarp medicīniskā aprīkojuma uzlabošanā, taču medicīnas personāla nepieciešamība paliek nemainīga.

phone-handsetmap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram